Stand van zaken bestemmingsplan Zandzoom

28 april '21

Wellicht heb je het al ergens gelezen: door een aantal partijen is er bezwaar aangetekend op het bestemmingsplan Zandzoom 2019 dat in maart 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld. De hoofdbezwaren hebben betrekking op twee zaken, namelijk: de verkeerskundige opzet in de nieuwe plansituatie en de stikstofnorm. De bezwaarprocedure is van toepassing op het gehele ontwikkelingsgebied Zandzoom en geldt voor alle ontwikkelaars.

Raad van State

Het beroep is op 13 en 14 april jl. behandeld bij de Raad van State. Zij hebben aangegeven minimaal een termijn van 12 weken te hanteren voor de uitspraak, met mogelijk nog een verlenging van 6 weken. De verkeerskundige opzet in de nieuwe plansituatie en de stikstofnorm worden de komende periode getoetst. Eind juli 2021 verwachten we een uitspraak.

De uitspraak

Op het moment van de uitspraak zijn er twee mogelijkheden.

  • Bij een positieve uitspraak wordt het bestemmingsplan onherroepelijk verklaard en kan de voorbereiding van het verkooptraject worden gestart. Dat betekent ook dat we verder werken naar een aanvraag van de uitgewerkte omgevingsvergunning(en).
  • Wanneer de uitspraak minder positief is en het bestemmingsplan niet goedgekeurd wordt, moet er gekeken worden naar vervolgstappen. Er zullen dan de nodige aanpassingen moeten worden gedaan om te zorgen dat het bestemmingsplan uiteindelijk wel goedgekeurd kan worden. Het duurt dan automatisch ook langer voordat de woningen in verkoop gaan.

Ondertussen werken we door

In de tussentijd gaan we wel verder met het uitwerken van de woningen van Zomerduin en De Velden. Zodat we bij een positieve uitspraak snel kunnen schakelen en het verkooptraject kunnen opstarten. Een update over de planning volgt zodra de Raad van State uitspraak heeft gedaan, naar verwachting eind juli.

Meer weten over Zandzoom? Naar de visie
Benieuwd welke woningen er komen? Naar de woningen